Prehľad podaných žiadostí o granty roky 2015, 2016

Podané - Vo fáze schvaľovania

 

Schválené - Podporené

1. Dobrá krajina 2016 – 5.000 EUR  - Podporené, v roku 2016 možno prispieť cez individuálnych darcov

2. Johnson Controls International – Žiadosť o grant na infopanel Les nie je smetisko; 1.000 USD

3. Johnson Controls International – Žiadosť o grant ihrisko Znievska; 1.000 USD

4. Johnson Controls International – Žiadosť o grant na infopanel Les nie je smetisko; 500 USD

5. Grant MČ Petržalka 2016 – 200 EUR

6. Johnson Controls International – Žiadosť o grant ihrisko Znievska; 1.000 USD

7. Johnson Controls International – Žiadosť o grant na infopanel Les nie je smetisko; 2.500 USD

 

 

Neschválené - Nepodporené

8. Zelene oázy 2015 – Žiadosť o grant na revitalizáciu parčíku a ihriska Znievska ulica; 3.000 EUR

9. Tesco zamestnanecký grant - Žiadosť o grant na infopanel Les nie je smetisko; 3.000 EUR

10. SPP Poločne - Žiadosť o grant na infopanel Les nie je smetisko; 3.000 EUR

11. Slovnaft Ľuďom – Žiadosť o grant na infopanel Les nie je smetisko; 1.000 EUR

12. Orange optimisti 2015 – Žiadosť o grant na infopanel Les nie je smetisko; 200 EUR

13. Nadácia VÚB – Žiadosť o grant na infopanel Les nie je smetisko; 2.000 EUR

14. Reifeisen banka  – Žiadosť o grant na infopanel Les nie je smetisko; 1.000 EUR

13. Zelené oázy 2016 – 3.000 EUR 

14. Reifeisen banka  – Žiadosť o grant na infopanel Les nie je smetisko; 1.000 EUR