Prehľad podaných žiadostí o granty roky 2016

Podané - Vo fáze schvaľovania

1. Mestská časť Rusovce

2. Mestská časť Podubajské Biskupice

3. Mesto Trnava

 

Schválené - Podporené

4. Grant MČ Petržalka 2016 – 200 EUR

5. Johnson Controls International – Žiadosť o grant ihrisko Znievska; 1.000 USD

6. Johnson Controls International – Žiadosť o grant na infopanel Les nie je smetisko; 2.500 USD

7. DM Spoločne - forma pomoci prostredníctvom dobrovoľníkov

 

Neschválené - Nepodporené

8. Zelené oázy 2016 – 3.000 EUR 

9. Reifeisen banka  – Žiadosť o grant na infopanel Les nie je smetisko; 1.000 EUR

10. Dunajský Fond

 

Prehľad podaných žiadostí o granty roky 2015