NOVINKY

09/2015 - Komisia MČ diskutovala ďalšie kroky

08/2015 - Naše OZ spolu s MČ Petržalka zažiadalo cez zamestanencký grant Tesco o EUR 3.000,- na revitalizáciu ihriska. Projekt nepostúpil.

07/2015 - Diskusia s MČ a oddelením projektového riadenia ohľadom presnej vizualizácie ihriska a ďalších krokov k jeho obnove.

06/2015 - Na podnet nášho OZ na www.odkazprestarostu.sk boli odstránené všetky betónové torzá po bývalých lavičkách. Ďakujeme.

06/2015 - V rámci Petržalského participatívneho rozpočtu sme získali cez 400 hlasov na revitalizáciu ihriska. MČ prisľúbila EUR 30.000,-

05/2015 - Naše OZ zažiadalo o zamestannecký grant Johnson Controls o USD 1.000,- na revitalizáciu ihriska. Projekt získal financie.

02/2015 - Naše OZ podalo žiadosť o grant EUR 5.000,- cez Zelené oázy na revitalizáciu parku a ihriska. Projekt postúpil do 2. kola avšak tam už ďalej nepostúpil

01/2015 - Diskusia nášho OZ spolu s poslancami a obyvateľmi na ihrisku za účelom určenia ďalšej stratégie s ihriskom

ukážka jedného veľkého detského herného prvku, a ako približne bude vyzerať nové prerobené ihrisko.

 

O PROJEKTE

Vnútroblok na sídlisku Petržalka na Znievskej ulici (č. 8 – 10).

Nachádza sa tu malý parčík a v bezprostrednej blízkosti je bývalé detské ihrisko s niekoľkými hernými prvkami oddelené nízkym múrikom. Pl

Priestor, ktorý by sme radi projektom zmenili sa nachádza na sídlisku Petržalka. Je to rozsiahly areál vo vnútrobloku, ohraničený domami. Nachádza sa tu malý parčík a bývalé schátralé detské ihrisko s prvkami ktoré nevyhovujú bezpečnostným štandardami. Parčík aj ihrisko sú v súčasnosti zanedbané, takže sú využívané minimálne. Ľudia z okolia prejavili záujem o obnovu tohto priestoru a za jeho revitalizáciu už spísali petíciu s minimálne 100 podpismi. Zároveň už niekoľkokrát zorganizovali menšiu brigádu na vyčistenie parčíku a ihriska samotného.

Vlastníkom a správcom pozemku je MČ Petržalka.

Naša predstava je, že po ukončení projektu, bude priestor slúžiť všetkým generáciám. V parčíku by bol vytvorený priestor na relaxáciu – lavičky a obnova zelene. Revitalizácia priestoru a osadenie trávnatej plochy namiesto množstva betónu ktorý ostal po nefunkčných lavičkách. Konečný výber a architektonický dizajn, plánujeme urobiť v spolupráci s miestnou komunitou na spoločných plánovacích stretnutiach, aby odrážal skutočné potreby miestnych obyvateľov. Tieto stretnutia už dnes prebiehajú.

V pláne máme taktiež vybudovanie bezbariérového prístupu k parčíku a ihrisku, osadenie zábran proti vjazdu automobilov a zabránenie ničenia zelene. V pláne je aj obnova detského ihriska, ktoré nespĺňa bezpečnostné normy, obnova pieskoviska, osadenie nových bezpečných detských prvkov.

Pocha je ideálna na vytvorenie multifunkčného priestoru – parčíku - pre všetky generácie. Samotný parčík môže slúžiť na oddych, revitalizované lavičky rovnako „pre dospelých“ a „seniorov“. Detské ihrisko na aktívnu hru detí a prepojenie všetkých troch generácií,

 

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

V rámci hlasovania v roku 2015 vyberali obyvatelia vždy jednu lokalitu z troch športovísk, z troch schodísk, z troch vnútroblokov a z troch výbehov. Hlasovanie prebiehalo od 22. mája do 12. júna , spolu prišlo 1.679 hlasov.

Výsledky participatívneho rozpočtu Petržalka 2015

Detské ihrisko na Znievskej bolo ponechané v útlme. Nachádzajú sa na ňom prvky, ktoré nespĺňajú štandardné požiadavky na verejné detské ihrisko. Ihrisko využívajú obyvatelia blízkeho okolia na vlastnú zodpovednosť. Z dôvodu zabezpečenia štandardného verejného detského ihriska na uvedenom priestore, predkladáme návrh na jeho rekonštrukciu resp. kompletnú obnovu. Obnova pozostáva z rekonštrukcie zázemia, oplotenia ihriska a výstavby hracích prvkov vrátane predpísaných podkladov. Navrhované hracie prvky sú veža so strechou a šmýkačkou, drevená dvojhojdačka hranol, pružinová hojdačka, pieskovisko, kolotoč, lezecká stena, hojdačka s dvoma sedačkami. Predpokladaná cena za obnovu ihriska: 30 000,- €  

Aj vďaka masívnej podpore a komunikácii tohto projektu naším združením projekt získal 407 hlasov! Ďakujeme hlasujúcim.

 

VIZUALIZÁCIA

Zdevastované lavičky pred odstránením

Parčík po odstránení betónových stĺpikov MČ Petržalka

Vizualizácia parku a ihriska