Kto sme

Naše občianske združenie vzniklo v roku 2014.

Popis a význam loga Všestranko

Všestranko o.z. je dobrovoľná, mimovládna, nezisková organizácia združujúca fyzické a právnické osoby, ktoré sa usilujú realizovať ciele združenia uvedené v článku II Stanov združenia.

Naša vízia

Všestranko o.z. je širokospektrálne zoskupenie, určené k spolupráci jeho členov a spoločnú integráciu obyvateľov. Združuje rôznorodú skupinu dobrovoľníkov, zameranú na posilnenie miestnych komunít.

Poslanie

Posilniť miestnu komunitu a kultúru, prostredníctvom koordinácie dobrovoľníkov, ich času, zdrojov a talentu.

Funkcie

ekologická oblasť,
sociálna oblasť,
výchovná a vzdelávacia oblasť,
mediálna a propagačná.