Napísali, povedali, odvysielali o nás

TV reportáž TV Nitra - Osádzanie panelu

TV reportáž

Festival Divadeľná Nitra [18.9.2015] TV Nitra - Central TV reportáž "Les nie je smetisko"

Osádzanie panelu "Les nie je smetisko" Petržalka [11.7.2015] Petržalské Naše Novinky

Osádzanie panelu "Les nie je smetisko" Horský Park [1.11.2014] Staromestské noviny

EcoTV - Reportáž k infopanelu osadeného v Horskom Parku v Bratislave (YouTube)

 

Infopanel "Les nie je smetisko" má veľký úspech, lepšie umiestnenia ani nemohol mať,  jeho umiestnenie je veľmi vhodné, každý si ho musí všimnúť, je veľmi pekný a zaujímavý, takže veľká vďaka. Dnes som bola tiež pri cintoríne a ľudia sa pristavovali, infopanel si obzerali, je to veľmi vhodný spôsob dostať do povedomia ľudí ako sa správať, hlavne sa teším na tie nadšené deti z MŠ. Určite by sme v budúcnosti s radosťou prijali ešte ďalší.  [Starostka obce Čunovo, Júl 2015]


 

Milí všetci zo združenia Všestransko, milí Oravskí a iní z rodiny i priatelia,v sobotu sme prežili krásny deň v spoločnosti kreatívnych a pracovitých ľudí, družných a milých – a to ste boli vy. Ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu a želáme vám veľa úspechov vo všetkom, čo plánujete. [Riaditeľka festivalu Divadeľná Nitra, September 2015]


 

Aktivita združenia Všestranko, v oblasti životného prostredia v Petržalke, si zaslúži náš obdiv a pochvalu. Osadený infopanel Les nie je smetisko, medzi Malým a Veľkým Draždiakom, atraktívnym a poučným spôsobom prispieva k nášmu spoločnému cieľu – rešpektu k prírode a zvýšeniu povedomia o spoločenskej zodpovednosti, nás všetkých, za čistotu a poriadok na území Petržalky. [1. zástupca starostu Petržalky, Apríl 2015]