Popis a význam loga Všestranko

 

Našim zámerom je aby logo na pohľad vystihovalo  hodnoty a filozofiu, ktoré združenie uprednostňuje.
Vyjadruje tri  základné piliere činnosti združenia.

OTVORENÁ KNIHA -  vyjadruje symbol šírenia  vzdelanosti a informácií, propagácie. Pre ľudí sú knihy dôležité tak, ako pre vtákov krídla

ĽUDIA - znamená podporu nášho združenia v oblasti sociálnej, zameranej na zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí do nášho projektu formou dobrovoľníctva.

Hovorí sa že  najšťastnejším je ten kto, prinesie  šťastie najväčšiemu počtu ľudí

ZELENÝ LIST - znamená záväzok pri podpore ochrany životného prostredia. Trojlístok  vyjadruje  širokú  otvorenosť, prístupnosť a rôznorodosť zamerania združenia a jeho členov.

TROJLÍSTOK - Symetria troch listov je aj symbolom výstrahy. Výstrahy, v tom zmysle, že životné prostredie je krehké a je potrebné chrániť  ho pred odpadmi. Trojlístok sme vybrali  zámerne,  pretože chceme  aby naša činnosť bola širokospektrálna, aby združenie bolo otvorené pre všetkých ľudí. Nie ojedinelá,  zriedkavá, výsostne určená iba pre šťastných vyvolených, ako to býva pri štvorlístku, symbole výnimočnosti a šťastia.