Výročná správa za rok 2015

FINANCIE

Občianske združenie Všestranko o.z. nemalo na začiatku ani na konci účtovného obdobia roka 2015 žiadne pohľadávky, záväzky ani úvery.

Príjmy občianskeho združenia v roku 2015 v eurách

Príjmy z 2%  0 (nárok vzniká až od roku 2016)

Prijaté dary 3.751,-

Osobitné výnosy 120,-

Iné ostatné výnosy 13,-

Prijaté príspevky od fyzických osôb 40,-

Celkovo: 3.924,- EUR

 

Výdavky občianskeho združenia v roku 2015 v eurách

Spotreba materiálu: 635,-

Ostatné služby 1.675,-

Osobitné náklady 375,-

Iné ostatné náklady 54,-

Celkovo: 2.739,- EUR

 

Výsledok hospodárenia za rok 2015 bol 1.185,- eur.