Projekt "Les nie je smetisko"

Projekt Les nie je smetisko, projekt Vrecká a projekt Pexeso realizovaný naším združením sa zameriava na informovanie verejnosti o čase rozkladu rôznych látok v prírode. Vytvorený drevený informačný panel je už umiestnený v lokalitách uvedených v pravej sekcii stránky. Cena projektu, výroby a  samotné osadenie jedného panela  je približne 550,- EUR. Rozhodujúcu  časť finančných prostriedkov tvorí drevená konštrukcia a betónové osadenie v teréne. Infopanel je  vyrobený na Slovensku spoločnosťou Orava Timber s.r.o. z kvalitného, tvrdého dreva a má pekný dizajn. Výrobca garantoval jeho dlhú životnosť.

Možnosť rozhodnutia 2% z daní pre náš projekt

Možnosť finančne prispieť na Infopanel cez portál ĽudiaĽuďom

Možnosť finančne prispieť na Infopanel cez portál Dobromat.sk

Možnosť finančne prispieť na Infopanel cez portál Dobrá krajina

Žiadosť o osadenie Infopanelu vo Vašom okolí

Postup pri osádzaní infopanelu - krok za kromom

Info panel má za cieľ oboznámiť okoloidúcich s časom rozkladu jednotlivých (konkrétne 12) predmetov vo voľnej prírode. Napríklad rozklad ohryzka z jablka v závislosti od teploty trvá 7–20 dní, noviny a časopisy sa rozložia za 2–5 mesiacov, batéria za 260 rokov, gumová pneumatika z automobilu až 265 rokov, koža za 50 rokov, odpad z polystyrénu sa nerozloží vôbec, sklo až za 4000 rokov. Je samozrejmé, že tieto roky sú smerodajné pre odpad voľne pohodený v prírode. Iné, kratšie časové obdobie potrebné na rozklad je v prípade, ak sa predmety nachádzajú v zemi, sú prikryté zeminou bez prístupu vzduchu. Ak sú tieto predmety súčasťou skládky, vďaka jej objemnosti a kombinácii druhu odpadu prebiehajú procesy rozkladu oveľa ťažšie a odpad na otvorenom priestranstve môže vydržať aj niekoľkonásobne dlhší čas. Stáva sa, že odpad pohodený v lese obsahuje toxické a životu nebezpečné chemikálie, ktoré môžu taktiež znečistiť podzemné vody. Je potrebné si uvedomiť, že odhodenými predmetmi v lese škodia ľudia nielen sebe, ale navyše aj prirodzeným obyvateľom lesa – zvieratám a vtáctvu, ktorých môžu ostré predmety zraniť, alebo ohroziť ich život.

Sme presvedčení, že výchovou a informovanosťou návštevníkov lesoparkov na Slovensku, môžeme prispieť k ochrane malej časti prírody, ktorú radi využívajú návštevníci na relaxáciu, oddych a šport. Každá veľká vec sa rodí z maličkostí. Veríme, že zabudovaný infopanel, „Les nie je smetisko“ môže poslúžiť najmä pedagógom, ako pomôcka pre cieľavedomú a ekologickú výchovu detí s ktorými využívajú lesopark na voľno-časové aktivity. Dospelým pre pripomenutie si času potrebného pre rozklad jednotlivých predmetov v prírode. Deťom pre rozšírenie si vedomostí z oblasti ekológie a odpadov ako i ochrany životného prostredia.
 

O finančnú podporu na projekt sme sa zatiaľ uchádzali cez tieto organizácie: Johnson Controls International s.r.o.; Nadácia VÚB; Orange Optimisti; SPPoločne; Tesco zamestnanecký grant; Reifeisen Banka; Slovnaft, MČ Petržalka, Dobrá krajina 2016